Defekt po amputaci

Muž, 60 let, diabetes mellitus II. typu, rozsáhlý nehojící se defekt po amputaci malíčku.

Dosavadní léčba : Inzulín

Obtíže

Dlouhodobý chronický stav nereagující na běžné postupy. Rány se nehojí v důsledku komplikací diabetu, které již vedly k amputaci malíčku. Vzhledem k těmto obtížím je vysoká pravděpodobnost výskytu dalších defektů.

Aplikace Biolampy Biostimul

2 krát denně po dobu 10 minut na oblast defektu, dále byla prováděna aplikace na akupunkturní oblasti pro diabetes a imunitu.

1. den aplikace

Na začátku léčby jde o rozsáhlý nehojící se defekt po amputaci malíčku pravé nohy v důsledku diabetického defektu.

6. den aplikace

Po šestidenní aplikaci se od krajů začíná defekt stahovat. Nekrotická tkáň je odloučena, zánět ustupuje.

33. den aplikace

Po měsíci je defekt zmenšen na polovinu své původní velikosti, stav je stabilizovaný, tkáň granuluje.

54. den aplikace

Po necelých dvou měsících je defekt zatažen, otok ustoupil, rána je téměř zhojená, tkáň celé nohy dobře prokrvená.

Závěr

Vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu pacienta i předchozímu výskytu defektů vedoucím k amputaci malíčku byl stav vážný. Dosavadní klasická léčba byla dlouhodobě neúspěšná. Pacient se rozhodl pro účast ve studii léčebných účinků systému Biostimul využívající metody Fotonyx a podstoupil tuto léčbu.


Průběh a výsledky léčby ilustrují léčebné účinky metody Fotonyx. Nálezy jsou plně v souladu s teoretickými předpoklady o biologickém účinku světla a doposud publikovanými studiemi na toto téma.


Aplikace metody Fotonyx velice efektivně podněcuje progresivní hojení rány a urychluje jeho průběh. Aplikace Biostimulu poté akceleruje hojivé procesy.


Díky analgetickému účinku metody Fotonyx dochází k výraznému potlačení bolesti. Běžné způsoby léčby často nezabrání rozvoji zánětu v oblasti rány. Díky protizánětlivému účinku polarizovaného světla nedochází během léčby Biostimulem v tomto případě k žádným komplikacím, které hojení zpomalují a znesnadňují. Po plném zhojení a následné pravidelné aplikaci alespoň 1–2krát týdně nedochází k dříve běžným recidivám.

Defekt po amputaci 2

Diagnóza

Muž, 50 let, diabetes mellitus I. typu s komplikacemi, dominuje diabetická noha. Inzulin. Stav po opakovatelných amputacích dolních končetit. Amputace levé nohy pod kolenem v důsledku diabetické nohy. Lokální nález: defekt kůže v oblasti pahýlu na ventrální straně části levé nohy. Hluboký kožní defekt vznikl jako reakce na nošení protézy. Ložisko hyperemické s jemně prosvítající cévní kresbou, palpačně bolestivé, bez zánětu.

Stav po amputaci dig I,II,III,IV,V pedis 1 dx stav po amputaci pod kolenem vlevo, diabetická noha Verner III, ulcus ventriculi, anamický syndrom, diabetická makro a mikroangiopathie, hypothyreosis, stav po opakovatelnýh pancreatitis ac, stav po NCPM, diabetická polyneuropathie a nefropathie, hypertenzivní choroba, hepatosplenomegálie
 

Dosavadní léčba : Inzulín

Obtíže

Dlouhodobý chronická stav nereagujicí na bězné postupy. Při nošení protézy vznikají velmi bolestivé otlaky a odřeniny. Rány se nehojí v důsledku odřeniny diabetu, je na ně vyvíjen neustálý tlak.

Aplikace biolampy Biostimul

Biostimul byl aplikován 2krát denně po dobu 10 minut na oblast defektu a jeho okolí v kontinuálním režimu.

 

1. den aplikace

Na začátku léčby je defekt velmi bolestivý, hluboký. Neustálý tlak působící na oblast defektu znemožňuje jeho zhojení.

12. den aplikace

Druhý týden aplikace je defekt téměř zahojený. Probíhá proces intenzivní regenerace. Bez známek zánětu.

30. den aplikace

Po měsíční aplikaci je defekt zcela zhojený. V místě původního defektu se tvoří pevný kožní kryt.

90. den aplikace

Zhojená tkán je zcela bez poruchy integrity a funkce.

Závěr

Vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu pacienta i předchozímu výskytu defektů vedoucím k amputaci byl stav vážný. Dosavadní klasická léčba byla dlouhodobě neúspěšná. Pacient se rozhodl pro účast ve studii léčebných účinků systému Biostimul využívající metody Fotonyx a podstoupil tuto léčbu.

Průběh a výsledky léčbu ilustrují léčebné účinky meotdy Fotonyx. Nálezy jsou plně v souladu s teoretickými předpoklady o biologickém účinku světla a doposud publikovanými studiemi na toto téma.

Aplikace metody fotonyx velice efektivně podněcuje progresivní hojení rány a urychluje jeho průběh. Ve tředím týdnu léčby v tomto případě byla odstraněna nekrotická tkáň. Aplikace Biostimulu poté akceleruje hojivé procesy.

Díky analgetickému účinku metody Fotonyx zároveň dochází k výraznmu potlačení bolesti. Běžné způsoby léčby často nezbrání rozovi zánětu v oblasti rány. Díky protizánětlivému účinku polarizovaného světla nedochází během léčby Biostimulem v tomto případě k žádným komplikacím v podobě zánětů nebo otoků, které hojení zpomalují a znesnadňují. Po plneém zhojení a následné pravidelné aplikace alespoň 1-2krát týdně nedochází k dřívě běžným recidivám.