Hemeroidy - charakteristika onemocnění

Hemoroidy jsou uzlovité rozšířeniny v žilách oblasti konečníku, jinými slovy křečové (varikózní) žíly. Hemoroidální pleteň je přítomna u každého jedince, jedná se o žilní pleteň v oblasti konečníku. Až onemocnění těchto cév způsobuje vznik potíží, které nazýváme hemoroidy. Hemeroidy se mohou vyskytovat uvnitř konečníku či vně. Vnitřní hemoroidy jsou výběžky uvnitř konečníku, vnější okolo řitního otvoru. Často hemeroidy doprovází krvácení při vyprazdňování, které je ve většině případů prvním příznakem jejich výskytu. Při výskytu vnitřních hemoroidů se objevuje charakteristické jasně červené krvácení až po stolici. V horším stadiu hemoroidů může dojít k jejich vyhřeznutí, dochází k dráždění řitního otvoru a nepříjemného pocitu v této oblasti. Někdy přítomnost hemoroidů vyvolá zvýšenou produkci hlenu sliznicí konečníku. Při zevních hemoroidech se objevuje dráždění kůže, svědění, vlhkost, nepříjemné pocity, očištění po stolici je obtížné. Pokud provází hemeroidy bolest, došlo k ucpání žilky krevní sraženinou a takovém případě jde již o trombózované hemoroidy. Hemoroidy postihují asi 50 % populace starší třiceti let, častěji se objevují u mužů.

Hlavní příčinou vzniku hemoroidů bývá zvýšený nitrobřišní tlak způsobený namáháním oblasti tlustého střeva a konečníku. Námahou dochází ke zvyšování žilního tlaku a zduření pleteně s následným krvácením nebo výhřezem cévní pleteni kryté střevní sliznicí před řitní otvor. Svoji roli hraje i slabost sliznice nad žilní pletení. Ke zvýšenému riziku vzniku těchto obtíží dochází při zácpě, průjmech, při těhotenství, obezitě, a to většinou za přispění nedostatku pohybu, dlouhého sezení, a nedostatku vlákniny ve stravě .

Léčba hemeroidů a prevence

Hemoroidy jsou považovány za normální jev, pokud nezpůsobují obtíže. Léčba hemeroidů se zaměřuje na odstranění potíží, prevenci komplikací a jejich opakovaného výskytu. Při diagnóze je důležité odlišit potíže způsobené hemoroidy od závažnějších onemocnění. Je nezbytné vyloučit řitní trhliny, hnisavá ložiska, slizniční záněty, vyhřeznutí konečníku, střevní polypy nebo zhoubný nádor. Obdobné obtíže jako hemoroidy totiž mohou způsobovat vážnější onemocnění - rakovina tlustého střeva nebo konečníku. Proto v případech krvácení do stolice vyhledejte lékaře a požádejte o řádné vyšetření. Léčba hemoroidů mírného stupně většinou nevyžaduje odborný léčebný zásah a při dodržování správné životosprávy vysokým přísunem tekutin, dostatkem vlákniny ve stravě a při udržování postižené oblasti v čistotě obvykle ustoupí sami. K potlačení zánětu a bolesti se užívají mastě a čípky, efektivní jsou i sedací koupele.

Pokud však potíže i přesto přetrvávají nebo se opakují, navštivte lékaře, který dle závažnosti nálezu rozhodne o dalším postupu léčby hemeroidů nebo doporučí další vyšetření, eventuálni chirurgickou léčbu. Velice účinný vliv na urychlení hojení hemeroidů, ale také na prevenci výskytu hemoroidů má aplikace polarizovaného světla. Tato moderní metoda využívá přirozené energie světla k podpoře hojivých a regeneračních procesů v organismu. Lokálně zvyšuje buněčný metabolismus a stimuluje tvorbu protizánětlivých a důležitých stavebních látek. Pomáhá tak nejen léčit akutní obtíže, ale i předcházet jejich opakování. Pro prevenci vzniku hemoroidů je velmi důležité pravidelné každodenní vyprazdňování, dostatečný pitný režim, strava bohatá na vlákninu. Omezte dlouhé sezení a pravidelně se věnujte rychlejší chůzi, turistice, plavání, tanci. Cyklistice a jiným sedavým sportům se však naopak raději vyhněte.

                                 

Doporučení

  • dbejte na dostatečný přísun tekutin
  • dbejte na příjem vlákniny ve stravě
  • provozujte pravidelnou vhodnou pohybovou aktivitu
  • omezte příjem kávy a alkoholu
  • udržujte postiženou oblast v čistotě (omývejte oblast konečníku nejlépe studenou vodou, s použitím pH neutrálních mýdel)
  • aplikujte polarizované světlo

Léčba hemeroidů pomocí biolampy Biostimul

Aplikace biolampy Biostimulu výrazně krátí dobu léčby hemoroidů a pomáhá předcházet jejich opakovanému výskytu. Polarizované světlo biolampy působí protizánětlivě a urychluje hojení hemeroidů, pravidelné aplikace biolampy napomáhá správnému krevnímu oběhu a látkové výměně, podporuje pružnost a pevnost cév a tím působí proti tvorbě hemoroidů. Velmi prospěšný je také jeho analgetický účinek - potlačení bolesti. Po důkladném umytí postižené oblasti a postřiku přípravkem BioFluid aplikujte biolampu Biostimul ze vzdálenosti 1-2 cm na oblast konečníku. Aplikace provádějte 3krát denně po dobu 10 minut, prvních 10 aplikací v kontinuálním režimu, poté přejděte na režim pulzní. Pro správnou léčbu hemeroidů je nezbytné dodržovat pravidelnost. Dále dbejte na hygienu, dostatek vlákniny a vitamínu C ve stravě. Aplikaci biolampy je možno ještě doplnit aplikací na obě tříselné krajiny (akupunkturní oblasti 22) pro aktivaci lymfatického systému, což vede ke zvýšení hojivosti. Po doléčení doporučujeme provádět preventivní aplikace biolampy na konečník 2 - 3krát v týdnu, a to vždy večer před spaním 10 minut v pulzním režimu. Výrazně se tak sníží riziko možnosti opakování obtíží.

Jak používat biolampu Biostimul při léčbě hemeroidů ?

oblast délka aplikace počet aplikací způsob aplikace
oblast konečníku 10 minut 3 x denně po očistě
oblast třísel 10 minut 2 - 3 x denně  

 

Aplikační tabulka - akupunkturní body

akupunkturní oblast dle příručky délka aplikace
27 10 minut

Prognóza hemeroidů a možné komplikace

V počátečních stádiích se mohou hemoroidy vyskytovat často bez příznaku. Ale později mohou značně znepříjemnit život. Hemeroidy způsobují obtíže při vyprazdňování a očistě, nepříjemný pocit, dráždí, svědí. Nepříjemnostmi provázející hemeroidy mohou být mírné až silné krvácení, zánět, zvředovatění, vyhřeznutí a zaškrcení, trombóza. Nejčastější komplikací hemoroidů je právě trombóza ucpání žilního uzlu. Projevuje se jako vystupující bolestivý uzlík. Trombóza je právě případ, kdy hemoroid až velmi silni bolí. Je-li trombóza vnitřních hemoroidů velká, může dojít k jejich vyhřeznutí a velké bolestivosti. Trombóza hemoroidů může vyústit k prasknutí. Krvácení v některých případech může být velice výrazné a extrémních případech může vést až k chudokrevnosti. Po častých a neléčených hemoroidech může dojít vyhřeznutí sliznice konečníku a hrozí její odumření. Tento stav ohrožuje život jedince. Proto je nezbytné hemoroidům věnovat pozornost už od samého počátku jejich výskytu.

 

Zkušenosti s biolampou Biostimul

,,Biostimul jsem začala aplikovat při nepříjemném svědění v oblasti konečníku. Bylo pro mne nepříjemné i sezení. Po několika dnech potíže odezněly.
paní Sylvie, 31 let