Bolest a její charakteristika

Bolest je reakcí organismu na škodlivý podnět – zánět, úraz apod. Bolest je také varovným a svým způsobem i prospěšným signálem důležitým k obraně organismu proti všem nepříznivým vlivům. Není to však jenom signál o tom, že se děje něco špatného. Bolest je sama o sobě nemoc.
Bolest nejčastěji vzniká přímým podrážděním specifických čidel. Tato čidla jsou umístěna na kůži, na sliznicích vnitřních orgánů, v míše i v mozku. Čidla mohou být aktivována některými chemickými látkami. Sem patří např. látky uvolňované při zánětech. Jindy k podráždění čidel dochází zimou, teplem, elektrickým proudem nebo mechanickým drážděním. Soubory receptorů umístěných v kůži a hlubokých tkáních jsou s nervovými centry spojeny nervovými vlákny. Ta vstupují do míchy a odtud pokračují po čtyřech drahách do mozku, do nadřazených nervových center.

Akutní bolest organismus o tkáňovém poškození a brání tak před jeho dalším poškozením. Souvisí s vyvolávající příčinou a je zpravidla spojena s dalšími reakcemi organismu, jako jsou bušení srdce, zvýšený krevní tlak, pocení, úzkost atd. Její léčba bývá jednoznačná a efektivní, tj. bolest ustává, je-li tkáňové poškození zhojeno.

Chronická bolest trvá často ještě dlouho poté, co byla vlastní příčina bolesti odstraněna, dlouho po zhojení, a přetrvává déle než 3 - 6 měsíců. Tento druh bolesti nejčastěji sužuje nemocné s nádory. Může velmi negativně ovlivnit kvalitu života nemocného jednak působením vlastního fyzického utrpení, ale také změnami nálady, zvýšením úzkosti a deprese, poruchami spánku, narušením sociálního a rodinného zázemí a omezením pracovní schopnosti.U chronické bolesti dochází k předrážděnosti nervových vláken vedoucích bolest, které pak reagují nejen na signály bolesti, ale i na jiné podněty, jako je tlak nebo i jen lehký dotyk.

Typy bolesti

  • Bolest nociceptivní - zpravidla vychází z kloubů a jejich pouzder, šlach, vazů, svalů a jejich obalů cév apod.
  • Bolest periferně neurogenní – tzv. neuropatická (poškození nervového obalu, nervových výběžků nebo obojího, bolesti způsobené stlačením nervu) – charakteristické pro ni je, že vnímání působení některých podnětů na organismus je zkreslené. Např. dosud nebolestivé podněty, jako je třeba dotek oděvu, jsou vnímány jako bolestivé. Neuropatická bolest vzniká např. u pásového oparu, zánětů nervů, cukrovky, cévních chorob, nádorových onemocnění, poúrazových a pooperačních stavů a dalších chorob.
  • Bolest centrálně neurogenní - bývá způsobena mozkovým nebo míšním nádorem anebo jinou poruchou centrálního nervového systému
  • Bolest psychogenní - vzniká u vysoce citlivých osob, často bez významnějšího podnětu, na psychickém podkladě
     

Léčba bolesti a prevence

Léčba bolesti se odvíjí od toho, o jaký druh bolesti se jedná a jakou má příčinu. Ke zmírnění bolesti lze využít jak farmakologické prostředky, tedy léky proti bolesti, tak i nejrůznější nefarmakologické přístupy. V mnoha případech je příčinou bolesti nadměrné svalové napětí. Stres vyvolávaný chronickou bolestí vede často k přepětí svalstva, ale narušuje také prokrvování, čímž dráždí nervy vodící bolest. Často pomohou k odstranění napětí relaxační
cvičení, pohyb, jóga, masáže, teplo. Metodou léčby bolesti, která není zatížena žádnými vedlejšími účinky, jako je tomu při užívání léků, je biostimulace polarizovaným světlem. Jak je známo, polarizované světlo má analgetický účinek. Světelná energie působí na snížení citlivosti nervových buněk, při větší bolesti dochází k vylučování endogenních opiátů, které chorobný proces potlačují a bolest tak léčí.. Aplikace polarizovaného světla tedy pouze nepotlačují bolest, ale podílejí se na likvidaci vlastního chorobného procesu, který bolest způsobuje. Ne tak je tomu mnohdy u léků proti bolesti.

                           

Léčba bolesti pomocí biolampy Biostimul

Léčebné polarizované světlo má schopnost cíleného průniku do hlubších struktur tkání, kde působí na molekulární uspořádání buněčných membrán, posiluje buněčný metabolismus a metabolické pochody. Tím podněcuje tvorbu potřebných buněčných látek (v případě léčby bolesti zejména opioidů) a naopak tlumí tvorbu látek provázejících chorobné stavy. Působením na snižování citlivosti nervových buněk potlačuje vnímání bolesti a přispívá tak k celkovému klidu. Aplikace biolampy přináší úlevu od bolesti v akutních i chronických bolestivých stavech. Zmenšená citlivost v kombinaci se zvýšeným prokrvením a zlepšeným přísunem účinných látek urychluje obnovu poškozených tkání. Biolampu Biostimul aplikujeme 3krát denně po dobu 10 minut na bolestivé místo. Při akutních bolestech je možné
rovnou použít pulzní režim. Jako doplňkový přípravek je vhodné použít BioGel, který působí proti bolesti a zklidňuje.

 

Jak při léčbě bolesti používat biolampu Biostimul?

oblast délka aplikace počet aplikací způsob
bolest hlavy 10 minut 2 - 3 x denně při prvních příznacích na spánky a kořen nosu
bolest páteře 10 minut 3 x denně podél páteře na bolestivá místa
bolest zubů 10 minut 3 x denně otevřenými ústy i přes tvář
bolestivé rány 10 minut 3 - 4 x denně na plochu rány krouživými pohyby
bolest nohou 5 minut 2 - 4 x denně na bolestivá místa
bolest v krku 10 minut 3 x denně na mandle otebřenými ústy, na krk zevně z obou stran
bolesti kloubů 10 minut 2 - 3 x denně na bolestivá místa

Aplikační tabulka - akupunkturní oblasti

bolest akupunkturní oblast dle příručky délka aplikace
hlava  1, 2, 5, 8, 9, 11, 13 10 min.
páteř 8, 9, 14, 15, 25,26 10 min.
trojklaný nerv 8, 9 10 min.
krk 11, 17, 18 10 min.
zuby 7a, 7b, 9 10 min.

Doporučení

  • co nejpřesnější specifikování bolesti, určení příčiny – důležité pro léčbu
  • Při výskytu dlouhotrvající bolesti je nutné vyhledat odborného lékaře a řídit se jeho pokyny. Je vždy třeba dodržovat pravidelné kontroly u lékaře a jím stanovený léčebný režim. Působení polarizovaného světla na bolestivé místo léčba pomocí relaxačních technik, rehabilitace, masáží komunikace s lékařem, blízkými osobami snaha o klid a pohodu

Prognóza bolesti a možné komplikace

Cítíme-li bolest, víme, že došlo k nějakému podráždění našeho organismu z vnějšího či vnitřního prostředí. Bolest je nepříjemná, ale přesto se ji někdy snažíme vydržet, překonat ji. Bolest sice informuje organismus o nepříznivých vlivech, ale sama bolest je pro organismus nepříznivá. Neléčená bolest se stane sama o sobě nemocí, stane se nemocí chronickou a způsobuje změny v chování člověka, počínaje nespavostí, až po problémy duševní, sociální, poruchy rodinných vazeb. Snižuje kvalitu života, znemožňuje klidný spánek, pohyb,
působí negativně na psychiku, často působí hůře než vlastní choroba. Léčba bolesti je proto správná a nutná. Na trhu se setkáváme s bohatou škálou léků proti bolestem. Často jsou doprovázeny nežádoucími účinky a častým a nesprávným používáním se snižuje jejich účinnost. V tomto ohledu bezkonkurenční a bezpečnou metodou je léčba bolesti polarizovaným světlem, a to pomocí jednoduchých a pravidelných aplikací biolampy Biostiuml.

 

Komentář

Analgetický efekt aplikace je obrovským přínosem pro všechny, kteří biolampu k odstranění bolesti používají. Biolampa působí k organismu šetrně a účinně. Výsledky léčby bolesti se dostavují rychleji, pokud zahájíte aplikace biolampy již v počátečních stádiích. V případě déle trvající bolesti je velmi důležité dodržet alespoň minimální doporučený počet aplikací, protože očekávaná odezva se často dostavuje až po několika aplikacích. Zejména u bolestí pohybového aparátu doporučujeme po použití biolampy lehce vetřít do postiženého místa dostatečné množství BioGelu – rychle se vstřebá a dopomůže k rychlejšímu odeznění potíží. Použití doplňkových přípravků BioGel a BioFluid, dodávaných společně s přístrojem, výrazně podporuje a urychluje terapeutické účinky biolampy Biostimul.

 

Zkušenosti s biolampou Biostimul

„Od 15let mám velké menstruační bolesti. První 3 dny denně až 12 - 16 tablet Ibuprofenu 400!! Je mi 30 let, a tak každý měsíc to bylo peklo spojené s nervozitou, bolestí v žaludku. Po aplikaci Biostimulu na podbřišek, pravé zápěstí (bod č.11), pravé koleno ze strany (bod č.16) a po třech měsících používání každý den 1- 2krát po 5min. jsem již dva měsíce prožila své dny bez bolestí a léků. Žádný lékař mi nedokázal pomoct.“
slečna Hana, 30 let