Hojení ran charakteristika onemocnění

Rána je defekt kůže, porušení celistvosti kožního povrchu, který tvoří bariéru mezi vnitřním a vnějším prostředím Podle rozsahu rozlišujeme rány povrchové a hloubkové Narušení může zasahovat různě hluboko do tkání, může postihnout pouze vrstvy kůže, ale také svaly, šlachy, kloubní pouzdra, kosti i různé vnitřní orgány Podle průběhu rány dělíme na akutní a chronické. Akutní rány mohou vznikat mechanicky (řezné, bodné, sečné, střelné, tlakové), působením chemickým nebo tepelným. Jsou to defekty v normální zdravé tkáni. Chronické rány vznikají ve zmíněných tkáních důsledkem poruchy výživy kůže, které jsou často vyvolané onemocněním cévního nebo systémového původu (infekční onemocnění kůže, nádorové onemocnění). Lokální působení tlaku pak může v takovýchto tkáních snadno vyvolat vznik defektu, který se špatně hojí. Chronické rány mohou postihovat všechny vrstvy kůže a zasahovat až ke kostem. U těchto ran se objevuje odumřelá tkáň, větší množství hnisu, přítomnost bakterií, viru či plísní. Rány se často objevují v souvislostech se špatným prokrvením končetin, tzv. bércové vředy, jako důsledek například výskytu křečových žil nebo tzv. dekubity (proleženiny), jako důsledek dlouhodobé nepohyblivosti nebo tzv. diabetická noha u osob s diabetem a mnohé další.

Hojení ran a prevence

Při stanovení léčby hojení ran je důležité si uvědomit, že hojení ran není jen lokální, ale složitý biologický proces na úrovni celého organismu. Začíná srážením krve a pochody, které čistí ránu od odumřelé tkáni, cizích těles a choroboplodných zárodku a končí výstavbou nové tkáni, která se přeměňuje v jizvu. Celý proces vyžaduje velkou regenerační schopnost organismu, místní i celkovou a silný imunitní systém. Proces hojení ran probíhá obdobně jak u akutních ran, tak i chronických ran. Hojení chronických ran vznikajících ve zmíněných nedostatečně prokrvených a vyživovaných tkáních není jednoduché, neboť je ovlivňováno jak metabolickými poruchami, které k jejich vzniku přispěly, tak dalšími negativními faktory. Proces hojení ran probíhá ve fázích. Pro léčbu ran je důležité je znát a podle nich volit léčbu.

Terapie je poté zaměřena na lokální léčbu rány, celkovou léčbu pacienta, léčbu fyzikálními metodami. Základními fázemi hojení a procesy, které v nich probíhají, jsou: Zánětlivá (čistící) fáze, pro kterou je charakteristické zastavení krvácení, srážení krve, zánětlivá reakce (zarudnut í, otok) a průnik leukocytu (makrofágu a neutrofilních granulocytu), které ránu čistí a brání před infekcí. Přístup kyslíku má důležitou roli pro usmrcování bakterií. Proliferaení (granulaení) fáze, pro kterou je charakteristické dělení buněk a tvorba nových cév a výplni rány tzv. granulační tkání (důležitá úloha kolagenu) s Červenými jadérky na povrchu. Je-li povrch červený, lesklý a vlhký, hojení probíhá správně. Diferenciaení a reepitelizaení (epitelizaení) fáze, pro kterou je charakteristické zpevnění granulační tkáni, zrání kolagenových vláken a přeměna v jizevnatou tkáň. K léčbě ran se používá celá řada krytí, které se volí dle typu, charakteru rány a fáze hojení. Moderní medicína využívá hojení ran progresivní metody FOTONYX. Jde o fyzikální fototerapeutickou léčbu využívající polarizovaného světla. Využití energie světla je pro organismus přirozený, bezpečný, příjemný a hlavně efektivní způsob, jak se vypořádat s onemocněním, poškozením nebo zraněním. Polarizované světlo proniká do tkání kde vyvolává léčebné změny v podobě zvýšené aktivity buněk, buněčného metabolismu a tvorby látek nezbytných pro oslabený organismus. Zlepšuje výživu v oblasti poškozené tkáni, podporuje tvorbu kolagenu a protizánětlivých látek, tím usnadňuje hojení ran, obnovu a zdravý vývoj buněk a tkání.

Systémy biolampy Biostimul využívající metodu FOTONYX se tak stávají převratným a přitom dostupným postupem v hojení ran umožňujícím úspěšné a rychlé vyléčení. Hojení ran ovlivňuje mnoho faktorů. Jedním z pozitivních je odolnost imunitního systému, dobrý stav výživy (dostatek vitaminu A, C, zinku, železa), dobrý psychický stav a dostatek spánku. Stáčí nemocného je důležitým faktorem, neboť s věkem klesá reparační schopnost organismu, často vzrůstá počet přidružených onemocnění. Mezi provázející onemocnění znesnadňující hojení patří diabetes mellitus, ischemická choroba srdeční, hypertenze, nádorová onemocnění, artróza kloubu snižující pohyblivost. Hojení může nepříznivě ovlivňovat také užívání alkoholu, nikotinu, nikterých léku.

Doporučení

  • Včasné zahájení léčby
  • Přiměřené udržování rány v čistotě
  • Udržování rány v čistotě
  • Posílení imunitního systému
  • Podpora prokrvení a výživy tkáně
  • Dostatek spánku a odpočinku, vyhýbání se stresu
  • Strava bohatá na vitaminy A, C, zinek a železo

 

Léčba ran pomocí biolampy Biostimul

Systémy biolampy Biostimul využívající metody Fotonyx představují z hlediska jejich neinvazivnosti, snadné aplikace a obsluhy, rychlého nástupu účinku, širokého spektra indikací, možnosti domácí léčby i léčby ve zdravotnických podmínkách ideální volbu. Před aplikací biolampy doporučujeme použít na očištěné okraje defektu doplňkový přípravek BioFluid s vysokým obsahem minerální vody s hořčíkem a přírodních biogenních stimulátoru, který čistí, zklidňuje, hydratuje, regeneruje a tonizuje pokožku. Poté aplikujte biolampu přímo na postižené místo ze vzdálenosti 1-2 cm pomalým krouživým pohybem (proti směru hodinových ručiček) za použití kontinuálního režimu, po dobu 10-30 minut nelépe 2-4krát denně dle typu rány (viz aplikační tabulka). Poté aplikujte BioFluid. Alespoň 1krát denně provádějte stimulaci
akupunkturních oblastí. Polarizované světlo biolampy má schopnost rozšiřovat cévy a mohlo by dojít ke krvácení. V takovém případě aplikační dobu zkraťte na polovinu nebo aplikujte z větší vzdálenosti (4-6 cm).

           

Jak používat biolampu Biostimul při léčbě ran ?

oblast délka apikace počet aplikací způsob aplikace
bércové vředy 20 - 30 minut 2 x denně udržovat v čistotě, nejprve kontinuální režim
bolestivé rány 10 minut 3 - 4 x denně na plochu rány krouživým pohybem
diabetické vředy 20 minut 2 x denně udržovat v čistotě, nejprve kontinuální režim
poranění tkáně 10 - 15 minut 3 - 4 x denně na plochu rány krouživým pohybem
proleženiny 15 - 20 minut 2 x denně  na plochu rány, udržovat v suchu
vředy 15 minut 1 - 2 x denně udržovat v čistotě, pokračovat i po zhojení

Aplikační tabulka - akupunkturní body

druh rány akupunkturní oblast dle příručky délka aplikace
bércové vředy 14, 19, 20, 22 10 minut
diabetické vředy 7a, 7b, 9, 10, 16 10 minut
proleženiny 11, 15 10 minut

Prognóza léčby ran a možné komplikace

Vlivem nedostatečného cévního zásobení nohou a snížené citlivosti vznikají na nohách vředy, léze, puchýře. Každý menší kožní defekt tak s sebou nese hrozící
nebezpečí nekrózy tkáni a průniku infekce do celého organismu. Průnik infekce může vést v některých případech i k otravě krve, či případně celé řadě dalších komplikací. Otevřená rána a v ní odumírající tkáň je příznivým prostředím pro průnik infekce a prostřednictvím cév dochází k jejímu šíření do celého organismu, což může
způsobit celou řadu závažných onemocnění, které mohou v některých případech i ohrožovat život.

Komentář

Biolampa Biostimul využívající metody FOTONYX je moderní, vysoce účinnou metodou léčby chronických i akutních ran. Představuje přirozený a pro pacienta nezatěžující způsob léčby aktuálních obtíží, ale zároveň je velice účinnou prevencí jejich vzniku či opakování. Pravidelné aplikace biolampy účinně podporují prokrvení v problematických oblastech a zabraňují vzniku špatně hojícího se defektu často doprovázeného nekrózou okolní tkáně. Díky snadné aplikaci i manipulaci biolampa Biostimul umožňuje léčbu i pro méně pohyblivé pacienty, u nichž je riziko vzniku chronických rán nejvyšší.

Zkušenosti s biolampou Biostimul

,,Před několika dny jsem zakoupila biolampu Biostimul pro svoji matku, která jezdila s velkým bércovým vředem na osvěcování do nemocnice, 80 Kč jedno osvícení. Dojíždění na osvěcování do nemocnice bylo pro maminku velice fyzicky i finančně vyčerpávající. Od té doby, co měla biolampu Biostimul doma, byla nadšená. Po 14dnech mi velmi děkovala, protože bércový vřed velký jako dlaň je vyléčený..
paní Vlasta, 43 let