Bolest u zvířat - charakteristika onemocnění

Bolest u zvířat je reakcí organismu na škodlivý podnět zánět, úraz apod. Bolest u zvířete je také varovným a svým způsobem i prospěšným signálem důležitým k obraně organismu proti všem nepříznivým vlivům. Není to však jenom signál o tom, že se děje něco špatného. Bolest je sama o sobě nemoc.

Zvířata trpí bolestí stejně jako člověk. Léčba bolesti u zvířat je nezbytná. Neléčená bolest u zvířat způsobuje u stres a zatěžuje jeho organismus. Bolest u zvířat nejčastěji vzniká přímým podrážděním specifických čidel. Tato čidla jsou umístěna na kůži, na sliznicích vnitřních orgánů, v míše i v mozku. čidla mohou být aktivována některými chemickými látkami. Sem patří např. látky uvolňované při zánětech. Jindy k podráždění čidel dochází zimou, teplem, elektrickým proudem nebo mechanickým drážděním. Soubory receptoru umístěných v kůži a hlubokých tkáních jsou s nervovými centry spojeny nervovými vlákny. Ta vstupují do míchy a odtud pokračují po čtyřech drahách do mozku, do nadřazených nervových center. V nadřazených centrech dochází k analýze vjemu
z čidel, přidává se složka emocionální a vytváří se reakce na daný soubor bolestivých podnětů. Podle trvání bolesti u zvířat dělíme bolest na akutní a chronickou. Akutní bolest je projevem, který naléhavě informuje organismus o tkáňovém poškození a brání tak před jeho dalším poškozením. Souvisí s vyvolávající příčinou. Léčba bolesti u zvířat bývá jednoznačná a efektivní, tj. bolest ustává, je-li tkáňové poškození zhojeno.

Bolest u zvířat může velmi negativně ovlivnit kvalitu života zvířete jednak působením vlastního fyzického utrpení, ale také např. změnami příjmu potravy. U chronické bolesti u zvířat dochází k podrážděnosti nervových vláken vedoucích bolest, které pak reagují nejen na signály bolesti, ale i na jiné podněty, jako je tlak nebo i jen lehký dotyk. V důsledku neléčené bolesti u zvířat dochází ke stresu. Dochází k vyšší spotřebě energie, ke změnám v příjmu potravy, snižuje se účinnost dýchání, komplikuje se hojení ran. Zvyšuje se taktéž riziko sebepoškozování (okousávání ran apod.). V případech déletrvající bolesti u zvířat se stává bolest chronickou a její tlumení je výrazně obtížnější. Snižuje se celková odolnost organismu vůči infekcím, zvyšuje se výskyt komplikací. U starších zvířat často vznikají bolestivé stavy v důsledku kloubních změn a onemocnění páteře.

 

Léčba bolesti u zvířat a prevence

Tlumení bolesti u zvířat je často velmi zanedbávanou oblastí. Jedním z důvodů jsou omezené možnosti projevu bolesti u zvířat. Léčba bolesti u zvířat se odvíjí od toho, o jaký druh bolesti se jedná a jakou má příčinu. Ke zmírnění bolesti u zvířat lze využít jak farmakologické prostředky, tedy léky proti bolesti, tak i nejrůznější nefarmakologické přístupy. V mnoha případech je příčinou bolesti u zvířat nadměrné svalové napětí. Stres vyvolávaný chronickou bolestí vede často k přepětí svalstva, ale narušuje také prokrvování, čímž dráždí nervy vodící bolest. Bolestivé stavy u zvířat jsou často spjaty s poškozením pohybového aparátu.

Metodou léčby bolesti, která není zatížena žádnými vedlejšími účinky, jako je tomu při užívání léku, je aplikace moderních fototerapeutických metod. V současné době vykazuje nejvyšší účinnost tzv. metoda Fotonyx červené polarizované světlo. Aplikace této metody má výrazný analgetický účinek. Energie světla biolampy působí na snížení citlivosti nervových buněk, při větší bolesti dochází k vylučování endogenních opiátu, které chorobný proces potlačují. Aplikace tedy pouze nepotlačují bolest, ale podílejí se na likvidaci vlastního chorobného procesu, který bolest způsobuje. Analgetický účinek je využíván k léčbě bolestí pohybového aparátu, jako jsou bolesti v důsledku degenerativních kloubních změn a změn na páteři, poškozené a natažené šlachy, spasmy, k léčbě bolestí i svědění spojených se zánětlivými onemocněními, pooperačních bolestí.
Metoda Fotonyx představuje z hlediska rychlého účinku a absence nežádoucích účinku jedinečnou metodu léčby bolesti.

Doporučení

  • klid a nezatěžování bolestivé oblasti
  • co nejpřesnější specifikování bolesti, určení příčiny důležité pro léčbu
  • aplikace pomocí biolampy na bolestivé místo
  • vyvážená strava

       

Léčba bolesti u zvířat pomocí biolampy Biostimul

Aplikace metody Fotonyx působí na snížení citlivosti nervových zakončení, podněcuje tvorbu tzv. opioidu - látek, které si organismus vytváří k tlumení bolesti. Potlačuje tak vnímání bolesti a přispívá k celkovému klidu. Aplikace zároveň brzdí tvorbu látek, zejména zánětlivých, provázejících chorobné stavy. Systémy biolampy Biostimul využívající metodu Fotonyx umožňují včasnou a bezpečnou léčbu v domácích podmínkách i veterinárních ordinacích. Aplikace biolampy Biostimul přináší úlevu od bolesti v akutních i chronických bolestivých stavech. Zmenšená citlivost v kombinaci se zvýšeným prokrvením a zlepšeným přísunem účinných látek urychluje obnovu poškozených tkání. Analgetický účinek biolampy poskytuje zvířeti rychlou úlevu v případě akutních bolestí napo. bolestí po úrazu, pooperačních stavech, ale také bolestí zubů nebo dásní. Aplikace biolampy Biostimul působí velmi účinně také v případě chronických bolestí např. při artróze, artritidě. V případě bolestivých stavů doporučujeme biolampu aplikovat alespoň dvakrát denně po dobu 10 minut na postiženou oblast.

                                        

Jak aplikovat biolampu Biostimul?

Indikace počet aplikace délka aplikace způsob
Alergické projevy na kůži 2 x denně 10 minut na postiženou oblast
Artritida 2 - 3 x denně 10 minut na postižený kloub
Artróza 2 - 3 x denně 10-20 minut na postižený kloub, v případě velkého kloubu z obou stran
Bolest zubů 2 - 3 x denně 5 - 10 minut přes tvář
Bolest uší 2 - 3 x denně 10 minut na oblast uší
Bolest kloubů 2 - 3 x denně 10-20 minut na postižený kloub
Bolest páteře 2 - 3 x denně 10-20 minut podél celé páteře
Otlaky 2 - 3 x denně 10 minut na celou plochu
Poranění 2 - 3 x denně 10 minut na celou oblast rány
Rána akutní 2 - 3 x denně 10 minut na celou ránu
Rána chronická 2 - 3 x denně 10-20 minut na celou ránu
Rána pooperační 2 - 3 x denně 10 minut na clou plochu
Únava nohou 2 x denně 10-20 minut na oblast nohou pomalým pohybem, na oblast třísel krouživými pohyby

Prognóza bolesti u zvířat a možné komplikace

Bolest u zvířat sice informuje organismus o nepříznivých vlivech, ale sama bolest je pro organismus nepříznivá. Neléčená bolest u zvířat se stane sama o sobě chronickou nemocí a způsobuje změny v chování zvířete, projevující se únavou, poruchami příjmu potravy, poruchami spánku, možným sebepoškozováním, snížením odolnosti vůči infekcím. Dlouhotrvající bolest u zvířat snižuje kvalitu života, znemožňuje klidný spánek, pohyb, působí negativně na psychiku, často působí hůře než vlastní choroba. Léčba bolesti u zvířat je proto správná a nutná. Léky proti bolesti u zvířat jsou často doprovázeny nežádoucími účinky a častým a nesprávným používáním se snižuje jejich účinnost. V tomto ohledu bezkonkurenční a bezpečnou metodou je léčba bolesti polarizovaným světlem, a to pomocí jednoduchých a pravidelných aplikací biolampy Biostiuml. 

Zkušenosti s biolampou Biostimul

Náš leguán měl po celém těle hnědé strupy, byl vyhublý a nežral. Po zahájení terapie se jeho stav zlepšoval, strupy postupně mizely. Dnes, po 1 a půl měsíční terapii má pokožku zdravou a sám žere. Bez biolampy Biostimul by určitě chcípnul..
paní Helena, Bednáreček

 

Biolampu Biostimul jsme aplikovali na pejskovi, který si přimrazil v zimě dolní pysk a měl otevřenou ránu. Veškeré namazání ihned olízal. Přistoupili jsme na léčbu světlem a po týdenním nasvěcování byl pejsek vyléčen..
paní Jarmila, Orlová