Opary

Opary na rtech jsou bolestivá ložiska, lehce zduřelá, která mají na povrchu drobné puchýřky. Puchýřky jsou naplněné čirou tekutinou a postupně praskají, zasychají a ložisko se pokryje krustou (strupem), která se postupně odloučí. Opary na rtech mohou zanechávat červené skvrny. Onemocnění vyvolává tzv. virus herpes, který se vyskytuje v těle 90 % lidí. Při prvotní nákaze se virus nejprve množí v místě kontaktu a za 6 až 10 dnů může dojít
ke kožnímu nebo slizničnímu postižení. Virus se šíří nervovými vlákny do nervového ganglia, kde přetrvává a odkud se může kdykoliv vrátit. Za určitých podmínek se aktivuje (např.: horečka, stres, pobyt na slunci, menstruace, vyčerpání, celkově špatný zdravotní stav).

Herpes simplex typu I. (HSV I)
vyvolává opary nejčastěji na rtech. Jeho přenos je zprostředkován slinami nosiče viru. Při první infekci virem HSV I u více než 90 % infikovaných osob nedojde k žádným projevům onemocnění. Virus zůstane v nervových vláknech (resp. Nervových gangliích), kde vyčkává na oslabení imunitního systému, aby se mohl aktivovat. Při aktivaci viru z nervových ganglií a jeho vcestování zpět do kůže vznikne klasický opar, který může být na rtu, tváři nebo v nose.

Herpes simplex typu II. (HSV II)
vyvolává opary na genitáliích a přenáší se pohlavním stykem. Opar se projevuje palčivou bolestí, svěděním nebo pálením v oblasti genitálií, bolestí ve stehnech, nohách nebo v tříslech, tyto puchýře mohou být také v pochvě, na děložním hrdle nebo v konečníku. Puchýřky i každý vřídek na genitálu musí být vyšetřen dermatovenerologem.
Herpesviry jsou velmi nakažlivé, a to i v době, kdy se puchýře již vyhojily a vytvořily se strupy. Při nesprávném
ošetřování se může oblast oparu druhotně infikovat bakteriemi, vznikne bolestivý vřídek a hojení je pak delší. Další vlastní nákaze i přenosu infekce na jiné osoby zabrání přísná hygiena. Nejběžnější komplikací HSV I i HSV II jsou častá opakování onemocnění.

Léčba oparu a prevence

Vyvolávající faktory, které mohou spustit aktivaci viru „spícího“ v gangliích jsou stresy, velká fyzická zátěž, ultrafialové záření (slunce i solária) a poranění. K dalším vyvolávajícím příčinám oparu patří operační zákroky,
menstruační cyklus, teploty apod. Pokud lze, je dobré se jim vyhnout, při slunění používat krémy s vysokým UV
faktorem. Při svědění a palčivosti na rtu nebo na genitálu pomůže některá z volně prodejných mastí, která obsahuje tzv. virostatikum. Na léčbu oparu se vyrábějí a jsou volně dostupné v lékárnách protivirové léčivé přípravky s obsahem acykloviru (virostatický lék), pencikloviru a tromantadinu. Jsou-li naneseny včas – při prvních známkách svědění a napětí – mohou obtíže značně zmírnit a léčba oparu není tak dlouhá jako tomu obvykle bývá. Pokud se již vytvoří puchýřky, jsou tyto léky méně účinné a projevy oparu je lépe vysušovat a chránit před bakteriální infekcí. Na zkrácení doby hojení oparu má prokazatelný vliv působení polarizovaného světla, které léčbu oparu výrazně zkrátí. Při včasném zahájení aplikace biolampy Biostimul lze dokonce projev přímo potlačit. Polarizované světlo biolampy Biostimul lze také aplikovat preventivně již při výskytu spouštěcích faktorů, a tak zabránit případnému propuknutí oparu.

Při léčbě oparu je také možno použít přírodní produkty, např. krém s propolisovým, heřmánkovým nebo arnikovým výtažkem. Při léčbě oparu se také echinaceové preparáty, které posilují obranyschopnost. Hojení oparu napomáhá i zinek a vitaminy skupiny B, aminokyselina Llysin. Do jídelníčku je vhodné zařadit potraviny obsahující
zinek, vitamíny C a B. (pivovarské kvasnice, hnědou rýži, celozrnné výrobky, česnek, papriku, syrové ovoce a zeleninu). Též je dobré posilnit celkovou imunitu, toho lze dosáhnou např. biostimulací akupunkturních oblastí imunity.

Opary – doporučení a prevence:

  • aplikace polarizovaného světla hned po prvních příznacích či výskytu spouštěcího faktoru (horečka, stres,pobyt na slunci, menstruace, vyčerpání, celkově špatný zdravotní stav). strava bohatá na zinek a vitaminy – zejména C, B (pivovarské kvasnice, hnědá rýže, celozrnné výrobkyčesnek, paprika, syrové ovoce a zelenina)
  • posílení imunity - při podezření na možné projevy odpovídající výše popsaným obtížím, zejména obtížím souvisejícím s výskytem HSII, je nutné vyhledat lékaře a dodržovat jím stanovený režim.
  • strava bohatá na zinek a vitaminy – zejména C, B (pivovarské kvasnice, hnědá rýže, celozrnné výrobky.Léčba oparu pomocí biolampy Biostimul

                                  

Léčba oparu pomocí biolampy Biostimul

Léčba polarizovaným světlem v případě léčby oparu spojenýého s herpes viry vykazuje velice vysokou efektivitu,
a to zvláště v případě použití biolampy Biostimul. Pokud se začne s aplikací biolampy Biostimul již při prvních příznacích oparu, výsledky jsou brzy patrné, opar se dokonce vůbec nemusí objevit vůbec. Polarizované světlo biolampy výrazně aktivuje faktory účastnící se na likvidaci oparu a podporuje imunitní systém. Přísun energie buňkám také výrazně podporuje a urychluje jejich obnovu a zdravý vývoj. Díky přísunu energie dochází i ke snížení citlivosti nervových buněk a tím k analgetickému účinku, potlačení nepříjemné bolesti, která opary doprovází. Je nutné začít s aplikací biolampy Biostimul hned po prvních příznacích, provádět léčbu oparu 3krát denně na postižených místech, vždy po dobu 10 minut až do vymizení potíží.
Je možné aplikace ihned provádět v pulzním režimu. U oparu je velmi důležité zahájit terapii hned na samém
počátku onemocnění, aby se co možná nejvíce potlačilo rozvinutí oparu. U osob trpících na opary je vhodné
aplikovat biolampu Biostimul při riziku výskytu provokujícího činitele (horečka, slunění, menstruace aj.).

Jak aplikovat biolampu Biostimul ?

oblast délka aplikace počet aplikací způsob
postižené oblasti 10 min. 3 x denně ihned po příznacích

Aplikační tabulka akupunkturních oblastí

číslo akupunkturní oblasti dle příručky délka aplikace
11, 15 10 minut

Doporučujeme provádět aplikaci na uvedené akupunkturní oblasti jak při pouhém výskytu dráždivých faktorů, tak při propuknutí oparu.

Prognóza oparu a možné komplikace

Virem oparu je nakaženo devět lidí z deseti. U některých se aktivní forma oparu nikdy neprojeví. Ale je důležité mít na paměti, že virus vyčkává na každé oslabení imunitního systému, aby se mohl aktivovat. Puchýře, které se následkem aktivace objeví, jsou vysoce infekční a může tak snadno dojít k nákaze. Navíc se může ložisko oparu infikovat bakteriemi, které způsobí vznik mokvajícího puchýře, průběh hojení oparu tak značně zhorší a mohou mít za následek vznik trvalých jizev a pigmentových skvrn. Velice nebezpečný může být výskyt oparu v blízkosti oka. V takovém případě je nutné ihned vyhledat odborníka, neboť může dojít až k oslepnutí. Podobně nebezpečné je i postižení ucha. Závažné komplikace oparu se vyskytují u jedinců se sníženou imunitou nebo u jedinců s kožními chorobami (ekzémy, častá poranění kůže). U těchto jedinců nákaza herpes virem může vést až k zánětu mozkových blan a mozku.

 

Herpes virus genitalis skrývá velké nebezpečí, a to zejména na pro ženy. Snáze se u nich z pochvy může přesunout do močového měchýře a způsobit tak bolesti při močení a jiné potíže. Zejména ohrožující je jeho výskyt v době před porodem. Při porodu hrozí infikování a následná těžká infekce novorozence vedoucí v mnoha případech až k jeho smrti. U dětí nákaza virem oparu může vyvolat onemocnění neštovicemi. V neposlední řadě je důležité vědět, že opar lokalizovaný na genitálu zvyšuje pravděpodobnost přenosu viru HIV od infikované osoby.
Doba výskytu neléčeného oparu může být až 10 - 12 dní. Včasně zahájená léčba oparu výrazně zkrátí dobu výskytu, dobu, po kterou je dané místo infekční, dobu, při níž mohou nastat komplikace. S ohledem na výše zmíněné je tedy důležité potlačit projev oparu co nejdříve a pokud možno zabránit propuknutí oparu. Nejlépe toho lze dosáhnout posilováním imunity a okamžitou aplikací biolampy Biostimul jak při výskytu provokačních faktorů, tak při projevu samotném.

Zkušenosti s biolampou Biostimul

„Netrpím na opary, ale stalo se. Najednou jsem cítila bolest na rtu. Hned při prvním příznaku jsem začala na ret svítit biolampou Biostimul. Bolest okamžitě ustoupila. Na puchýřek, který naskočil, jsem pak denně svítila 10 minut, do 3 dnů jsem měla opar vysušený a začal mizet.“
slečna Hana, 21 let

„Našemu čtyřletému dítěti se objevil opar nad horním rtem. Biostimul jsme měli při ruce, a tak jsme hned začali nasvěcovat. Nasvěcovali jsme 2krát 5 minut a téměř za den bez problémů. Nestačili jsme se divit, jak rychle to účinkovalo. Já mám z mládí zkušenosti s opary, které trvaly týden.“
paní Anděla, 31 let

Komentář
Pokud na opary trpíte, doporučujeme preventivní aplikaci pomocí biolampy Biostimul již při riziku výskytu provokujícího činitele – může to být stres, nemoc, hormonální změny, slunce a mnoho dalších. Zabráníte tím tak propuknutí oparu. Preventivní působení pomocí biolampy Biostimul je jedinečná a jednoduchá možnost, jak zabránit vzniku oparu.
U každého jedince může být doba léčby oparu různá. Platí však pokaždé: pokud se objeví příznaky, ihned zahajte terapii. Doba léčby oparu se tak zkrátí, potlačíte bolest a podpoříte hojení puchýřku. Navíc omezíte dobu, po kterou je dané místo vysoce infekční a v mnoha případech i nebezpečné vzhledem k možnosti průniku infekce. Doporučujeme rovněž posilovat imunitu pomocí akupunkturních oblastí.