Popáleniny

Diagnóza

Muž, popálenina pravé ruky 3. stupně, kůže je postižena v celé tloušťce, proměněna v hnědou denaturovanou nekrotickou tkáň.

Dosavadní léčba

Omývání studenou chlorovanou vodou. Neproběhla návštěva lékaře a odstranění nekrotické tkáně.

Obtíže

Velmi vážná popálenina předloktí s nekrózou kůže by vyžadovala odstranění této tkáně a její nahrazení. Pacient však odmítl zásah. Plocha popáleniny znecitlivělá, nebolestivá. Hrozí riziko vniknutí infekce. Situace je zhoršena a více riskantní vzhledem k celkovému špatnému stavu pacienta.

Aplikace biolampy Biostimul

Aplikace Biostimulu byla prováděna 1krát denně po dobu 20 minut na postiženou oblast a okolí. Doplněno aplikací BioFluidu.

1. den aplikace

Velmi závažná popálenina předloktí s denaturací a nekrózou kůže.

10. den aplikace

Po jednom týdnu aplikace se nekróza odlučuje, pod ní je zdravá, zhojená tkáň.

16. den aplikace

Po dvou týdnech aplikace je popálenina zcela zhojená. Došlo k výraznému zkrácení doby hojení, která jinak v takových případech trvá v řádech týdnů až měsíců. Nová tkáň je pevná.

Závěr

Stav před začátkem léčby byl velmi vážný a plně indikovaný k odstranění nekrotické tkáně a nahrazení transplantátem. Muž podstoupil pouze léčbu fototerapií. Průběh a výsledky léčby ilustrují léčebné účinky metody Fotonyx. Nálezy jsou plně v souladu s teoretickými předpoklady o biologickém účinku světla a doposud publikovanými studiemi na toto téma. Aplikace metody Fotonyx velice efektivně podněcuje progresivní hojení rány a urychluje jeho průběh. Zlepšuje prokrvení a tedy i výživu postižené tkáně, které vede k rychlejší obnově funkce postižené tkáně. Běžné způsoby léčby často nezabrání rozvoji zánětu v oblasti rány. Díky protizánětlivému účinku červeného polarizovaného světla nedochází během léčby Biostimulem v tomto případě k žádným komplikacím, které jinak hojení zpomalují a znesnadňují. Metoda Fotonyx podněcuje produkci tvorby kolagenu, dochází tedy nejen k urychlení hojení, ale výsledná jizva má také esteticky přijatelnější vzhled.