Bércové vředy - charakteristika onemocnění

Bércový vřed lze definovat jako chronický defekt kůže charakterizovaný rozpadem tkáně a její nekrotizací. Poškození zasahuje v různé hloubce do podkožních tkání, nejčastěji v oblasti vnitřní strany kotníku a celého bérce. Bércové vředy mohou vznikat na základě vnějšího působení, a to fyzikálního (chlad, teplo, tlak, trauma), chemického (kyseliny, louhy) nebo infekčního (mykózy). Bércové vředy však vznikají nejčastěji na podkladě vnitřního působení, a to onemocnění oběhového systému.


Častou příčinou je chronická žilní nedostatečnost, jejímž důsledkem dochází ke změnám na stěnách cév. Dochází k poruchám zpětného toku žilní krve, k jejímu městnání v dolních končetinách, následně ke vzniku přetlaku v žilním řečišti, čímž se žíly rozšiřují a objevují se varixy (křečové žíly). Vlivem nedostatečné výživy v oblasti varixů může pak dojít ke vzniku bércových vředů. Bércové vředy vznikají často u pacientů s metabolickými chorobami (diabetes mellitus), chorobami autoimunitními, s neopláziemi (melanomy). Mezi další rizikové faktory ke vzniku bércových vředů patří dědičná dispozice (k žilním onemocněním, bércovým vředům, ztrátě elasticity cév), obezita, vysoký věk, prodělaný zánět žil, špatná prokrvenost dolních končetin, vysoký tlak, hormonální léčba, sedavé zaměstnání, dlouhé stání, nedostatek pohybu a nevhodná obuv.

Bércové vředy - léčba

Léčba bércového vředu musí být zaměřena na příčinu onemocnění a na stav rány, musí mít komplexní charakter. Zahrnuje celkovou léčbu nemocného a lokální léčbu. V první, čistící fázi jsou ke krytí rány vhodné materiály, které z rány odstraňují nečistoty (odumřelou tkáň), popřípadě odsávají z povrchu vředu nadbytečný sekret s choroboplodnými zárodky, slouží zároveň jako ochrana před infikováním vředu a povzbuzují přirozený proces hojení. Rána se kryje vhodnými hydroaktivními materiály (obsahujícími např. alginát vápníku). Ve druhé fázi, granulační fázi léčby bércových vředů je vhodné krytí, které podporuje tvorbu nové tkáně tím, že vyrovnává potřebnou vlhkost v ráně a chrání ji před vysycháním. Toto krytí působí také jako bariéra před infekcí a mechanickým drážděním.

Fyzikální léčba zahrnuje léčbu biolampou, bandážemi, kompresními obinadly, kompresními přístroji, masážemi. Právě léčba biolampou v oblasti bércového vředu – aplikace polarizovaného světla – se stala moderní a velmi účinnou metodou léčby. Biostimulační účinek biolampy urychluje hojení a regeneraci postižené tkáně. Výhodou této jedinečné metody je i to, že se nemocný může léčit sám v domácím prostředí. Úspěch léčby pomocí biolampy závisí na odstranění rizikových faktorů. Vhodná je úprava stravy, dostatečný příjem tekutin, vitaminů a vlákniny. Ke zlepšení stavu přispívá úprava tělesné hmotnosti, cvičení, pohyb, vhodný výběr obuvi, punčoch a ponožek. K prokrvení končetin pomáhají masáže studenou vodou, naopak je vhodné vyhnout se působení vyšších teplot (sauna, příliš teplé koupele). Nedílnou součástí je dodržování terapeutických zásad – včasné zahájení léčby.

              

Léčba Bércových vředů pomocí biolampy Biostimul

V případě kožních defektů, jako jsou bércové vředy, je potřeba provádět aplikace pomocí biolampy pravidelně a začít co nejdříve, aby byl v organismu nastartován regenerační a hojivý proces. Před aplikací biolampy Biostimul doporučujeme použít na očištěné okraje defektu doplňkový přípravek BioFluid s vysokým obsahem minerální vody s hořčíkem a přírodních biogenních stimulátorů, který čistí, zklidňuje, hydratuje, regeneruje a tonizuje pokožku. Poté provádějte aplikaci biolampou přímo na postižené místo ze vzdálenosti 1 - 2 cm po dobu 20 - 30 minut nejlépe 3krát denně. Prvních 10 aplikací pomocí biolampy doporučujeme provádět v kontinuálním režimu. Po aplikaci naneste na postižené místo opět BioFluid. Alespoň jednou denně je vhodné provádět stimulaci akupunkturních oblastí beder a lýtka. Polarizované světlo má schopnost rozšiřovat cévy a mohlo by dojít ke krvácení. V takovém případě aplikační dobu zkraťte na polovinu nebo aplikujte biolampu Biostimul z větší vzdálenosti, a to 4 - 6 cm. Po uzavření bércového vředu doporučujeme provádět vlažné rašelinné koupele nebo obklady s použitím Balneo Natural. První viditelné výsledky se při pravidelné aplikaci dostaví po třiceti dnech.
 

Jak aplikovat biolampu Biostimul ?

oblast délka aplikace počet aplikací způsob
postiženná oblast 20 - 30 min. 2 x denně udržovat ránu v čistotě

Aplikační tabulka - akupunkturní oblasti

akupukturní oblast dle příručky délka aplikace
14, 19, 20, 22 10 min.

Prognóza Bércových vředů a možné komplikace

Nepříjemnou a nebezpečnou komplikací bércových vředů je možnost závažné infekce vedoucí v některých případech i k otravě krve, či případně celé řadě dalších komplikací. Otevřená rána a v ní odumírající tkáň je příznivým prostředím pro průnik infekce a prostřednictvím cév dochází k jejímu šíření do celého organismu, což můžezpůsobit celou řadu závažných onemocnění, které mohou v některých případech i ohrožovat život. V mnoha případech tento stav vede až k amputaci končetiny. Nezbytné je tedy ihned v začátku bércové vředy nezanedbat a začít pečlivě léčit. Včasné zahájení a pravidelnost aplikace biolampy a dodržování čistoty v okolí rány jsou nejdůležitějšími kroky úspěšné léčby. Bércové vředy se často vrací, pokud se neodstraní příčina onemocnění. Proto je vhodné preventivně provádět aplikace biolampou na akupunkturní oblasti a zlepšit prokrvení nohou jak pomocí pravidelných aplikací, tak přiměřeného pohybu.

Komentář

Léčba bércových vředů pomocí biolampy patří k nejúspěšnějším. Tato moderní metoda umožňuje včasnou a pravidelnou léčbu v domácím prostředí. Právě zahájení léčby včas hraje důležitou roli, neboť otevřená rána je nebezpečnou vstupníbranou pro infekci a ta se může dále šířit do celého organismu. Včasná aplikace biolampy podpoří hojení a významně je urychlí. Aplikace na okolí bércového vředu zastaví jeho rozšiřování. Aplikace přímo do centra bércového vředu vede k zatahování rány a hojení. Pomocí biolampy lze bércovým vředům také předejít, a to podporou krevního oběhu a látkové výměny v organismu prováděním aplikací na žíly dolních končetin. Proto by osoby s rizikovými faktory (křečové žíly, zánět žil, cukrovka) měly tyto aplikace pravidelně provádět.

Zkušenosti s pomocí biolampy Biostimul

„Před několika dny jsem zakoupila biolampu Biostimul pro svoji matku, která jezdila s velkým bércovým vředem na osvěcování do nemocnice – 80 Kč jedno osvícení. Dojíždění na osvěcování do nemocnice bylo pro maminku velice fyzicky i finančně vyčerpávající. Od té doby, co měla Biostimul doma, byla nadšená. Po 14 dnech mi velmi děkovala, protože bércový vřed velký jako dlaň je vyléčený.“
paní Vlasta, 43 let