Cukrovka - charakteristika onemocnění

Diabetes neboli cukrovka je porucha metabolismu cukru. Je to chronické onemocnění charakterizované tzv. hyperglykemií neboli zvýšenou hladinou glukózy v krvi. Normální hladina glukózy v krvi se pohybuje mezi 4,4 mmol/l až 6,7 mmol/l. Pokud je hladina glukózy při testu více než 1,0 mmol/l, je diagnostikována cukrovka. Dalšími příznaky cukrovky jsou: žízeň, hubnutí (při normální chuti k jídlu), únava, nevýkonnost, časté močení, podrážděnost, zmlžené vidění. Hyperglykemie je způsobena sníženou sekrecí nebo účinností inzulinu. Inzulin je hormon tvořený buňkami slinivky břišní, který tělu pomáhá využít energii z cukrů, škrobu a dalších potravin. Je-li inzulinu nedostatek nebo je snížena jeho účinnost, cukr (glukóza) není metabolizován a hromadí se v krvi. Glykemie, hladina glukózy v krvi, je při závažném nedostatku inzulinu stále vysoká, a přitom buňky do svého nitra glukózu nedostávají,
vzniká tak vlastně jakési hladovění uprostřed nadbytku. Ledviny zvýšenou hladinu cukru nezvládají redukovat a začínají cukr propouštět do moči. Organismus začne moč zvýšeně vylučovat a tím se dehydratuje. To způsobuje další zdravotní problémy, které mohou vyústit až v celkové selhání organismu. Podle toho, jaká je příčina poruchy metabolismu cukru, rozeznáváme různé typy cukrovky.

                                 

Cukrovka I. Typu
(juvenilní diabetes, inzulin dependentní) se objevuje převážně v dětství a v mladším věku. Jeho výskyt je okolo 0,4 % populace. U nemocných s cukrovkou I. typu dochází ke zničení buněk vytvářejících inzulin.

 

Cukrovka II. Typu
(izulin non-dependentní) se vyskytuje až v dospělosti (až po 40. roce věku). Je vyvolán poruchou uvolňování inzulinu ze slinivky, nebo jeho sníženou účinností – spočívá v poruše reaktivity tkání na inzulin. Hovoříme o inzulinové rezistenci (špatná vnímavost). Nejčastější příčinou rozvoje cukrovky je životní styl spojený s nedostatkem pohybu, přejídáním se a vznikem obezity. Během těhotenství roste hladina krevního cukru v závislosti na těhotenských hormonech a u některých žen se slinivka břišní není schopna vyrovnat se zvýšenými požadavky na inzulin, který má udržet hladinu cukru v rovnováze, dochází pak ke vzniku těhotenské cukrovky.
Důsledkem obou typů cukrovky jsou pozdní komplikace podmíněné zejména poškozením malých i velkých cév (selhání ledvin, slepota, infarkt myokardu, mozková příhoda, bércové vředy).
 

Léčba cukrovky a prevence cukrovky

Léčba cukrovky závisí na typu diabetu. U typu I. je nezbytná léčba inzulinem, dodržování diety (5 - 6 jídel denně, nepřekračovat dávku 30g cukru denně, nejsou vhodné potraviny slazené sacharózou, nesmí dojít k dlouhému hladovění, nastal by hypoglykemický stav) a pohybové aktivity (dbát na pravidelnost, nesportovat osamoceně). Velice důležité jsou při léčbě cukrovky pravidelné kontroly. Léčba cukrovky typu II. spočívá zejména v dodržování diety. Základem je snížení energetické hodnoty, omezit tuky a cukry, zvýšit přísun vlákniny. V případech léčby cukrovky, kdy pouze dieta nestačí, je nutné navíc podávat léky, které zvyšují výdej inzulinu nebo které zvyšují citlivost tkání na inzulin. Tato opatření jsou důležitá i k zamezení či oddálení vzniku pozdních diabetických komplikací. Zamezit vzniku cukrovky I. typu nelze, velkou roli hraje dědičnost. Prevence cukrovky II. typu spočívá v udržování normální tělesné hmotnosti a dostatečné fyzické aktivity. Základem racionální diety vhodné pro diabetiky by měly být potraviny s dostatečným obsahem vlákniny a polysacharidů. Důležité je při léčbě cukrovky pravidelná sportovní aktivita, nejlépe 3x týdně alespoň 30 minut aktivního aerobního cvičení, nejlépe plavání, jízdy na kole, aerobiku, běhu nebo rychlé chůze. Při udržování normální tělesné hmotnosti a zahájení pravidelné fyzické aktivity se sníží riziko vzniku DM II. typu o 50%. Významně na metabolismus a udržování rovnováhy v organismu působí světelná terapie pomocí polarizovaného světla. Biostimulace působí na úrovni celého organismu, vyvolává komplexní neurohumorální reakce, které vedou ke zlepšení a udržení zdraví, tělesné odolnosti a pohody.

           

Léčba cukrovky pomocí biolampy Biostimul

Řada odborných prací na vědecké úrovni prokázala, že včasná a správná aplikace léčebného polarizovaného světla dokáže u mnoha akutně i chronicky nemocných
pacientů snížit celkovou spotřebu léků a zmírnit tak vedlejší negativní účinky celé řady z nich. Léčebné polarizované světlo má schopnost cíleného průniku do hlubších struktur tkání, kde specificky působí na molekulární uspořádání buněčných membrán. Urychluje tak buněčný metabolismus, látkovou výměnu a syntézu
látek. Podporuje zdravý vývoj buněk a obnovu tkání. Biolampu doporučujeme aplikovat 2-3krát denně. Terapii pomocí biolampy provádíme na akupunkturních oblastech – zápěstí (9, 10), kolena (16), ústa (7a,7b), a to po dobu 10 minut. Doporučujeme při prvních aplikacích používat kontinuální režim, po té přejít i na režim pulzní. Tuto kúru je vhodné opakovat po dvaceti dnech.

Jak aplikovat biolampu Biostimul při léčbě cukrovky ?

akupunkturní oblast délka aplikace počet aplikací způsob
7a, 7b, 9, 10, 11, 16 10 minut 2 - 3 x denně kúra po 20 dnech

Aplikační tabulka - akupunkturní body

Akupunkturní oblast  dle příručky délka aplikace
7a, 7b 5 minut
9, 10, 11, 16 10 minut

Doporučení

  • pravidelné kontroly
  • Při podezření na možné projevy odpovídající výše popsaným obtížím je nutné vyhledat odborného lékaře a řídit se jeho pokyny.
  • V případě již probíhajícího onemocnění je vždy třeba dodržovat pravidelné kontroly u lékaře a jím stanovený léčebný režim.
  • dodržování diety – pravidelnost, 5 - 6 jídel denně – omezení tuků a cukrů
  • vyhnout se potravinám slazeným sacharózou
  • konzumace potravin bohatých na vlákninu (ovoce a zelenina, celozrnné výrobky)
  • hořčík (zelené rostliny, luštěniny, sója, ořechy, celozrnné výrobky, mrkev, olivy, cibule)
  • vitamin B6 (listová zelenina, pšeničné klíčky, pivovarské kvasnice)
  • pravidelný pohyb – plavání, jízda na kole, běh, chůze (nejlépe v doprovodu další osoby, v případě, že pravidelná biostimulace prováděná formou kúry po 20 dnech

Prognóza cukrovky a možné komplikace

Léčba cukrovky je dlouhodobá a spočívá v celkové úpravě životního stylu. Při léčbě cukrovky je nutné dodržovat správné zásady a vhodnou dietu, a předejít tak nebezpečným komplikacím. Nezbytným krokem je rovněž posilování imunity a podpora krevního oběhu a látkové výměny. Pomocí pravidelných aplikacíbiolampy Biostimul toho lze dosáhnout účinně a bez komplikací. Akutními komplikacemi diabetu mohou být hypoglykemické a hyperglykemické stavy. Při těchto stavech může dojít ke ztrátě vědomí a tak i ohrožení života nemocného. Proto je důležité kontrolovat hladiny glykemie a vyvarovat se situací, které tyto stavy mohou navodit. Snížená imunita a kolísající glykemie vede k častému výskytu mykóz. Později může dojít k postižení cév (ateroskleroza postižení cév sítnice, koronárních tepen, periferních cév) a nervů. Postižení periferních cév vede ke vzniku bércových vředů a gangréně (odumření tkáně). Postižení nervů se projevuje ztrátou citlivosti v rukou, nohou, dochází k poruchám močového měchýře a střev, inervace svalů a tím ke vzniku tzv. kladívkových prstů. Kombinací nervového a cévního postižení může dojít k rozvoji syndromu tzv. diabetické nohy.

Vlivem nedostatečného cévního zásobení nohou a snížené citlivosti vznikají na nohách vředy, léze, puchýře. Každý menší kožní defekt tak s sebou nese hrozící nebezpečí nekrózy tkáně a průniku infekce do celého organismu. Zanedbání tohoto stavu může vést téměř u poloviny případů pacientů až k amputaci.

 

Komentář

U osob, kteří mají cukrovku často dochází k postižení cév a nervů. Nohy ztrácejí citlivost a proudění krve je v nich značně zpomaleno. Může dojít ke vzniku tzv. diabetické nohy – vznik vředů, puchýřů a dalších defektů. Takové defekty se mohou stát nebezpečím, neboť může dojít k rychlému průniku infekce a jejímu šíření do celého těla. Při léčbě těchto defektů je jednou z mála účinných metod léčba biolampou, která jednak imunitní systém posiluje, aby nedošlo k průniku infekce, jednak urychluje hojení poškozené tkáně, rána se rychle zatahuje a tkáň regeneruje.
Díky schopnosti polarizovaného světla podporovat látkovou výměnu, a tím upravit hladinu glykemie v krvi a významně tak přispět k celkové rovnováze v organismu, lze těmto potížím předejít. Výsledky ve snížení hodnot glykemie při cukrovce jsou dokumentovány celou řadou zkušeností.

 

Zkušenosti s biolampou Biostimul

„Díky biolampě Biostimul u mě došlo ke zlepšení diabetu. Je to prokazatelné při měření hodnot glykemie. Snížila se hladina glykemie. Celkově se cítím lépe. Nasvěcuji akupunkturní body – zejména oblast paty. Zmenšila se i bolest dolních končetin.“
paní Anna, 52 let

 

„Biolampu Biostimul jsem koupila před dvěma měsíci a ihned začala s aplikací, protože mám velké zdravotní potíže. Po 8 dnech zjišťuji při ranním měření hladiny cukru v krvi, že jeho hodnota klesá. Na začátku aplikace biolampy Biostimulu jsem měla 12,6. Po 14 dnech jen 8,3!“
paní Stanislava, 68 let