Léčba akutních i chronických ran

Diagnóza

Muž, 46 let, diabetes mellitus II. typu, erysipel, kardinální insuficience, hypertenze III. stupně, hyperlipoproteinemie, obezita.

Dosavadní léčba : Dlouhodobá klasická léčba byla neúspěšná včetně hospitalizace v nemocnici

Obtíže

Jedná se o velmi těžký defekt na nártu nohy zasahující až po šlachový aparát. Vzhledem k rozsáhlé probíhající nekróze je v ohrožení celá noha. Léčbu komblikuje celkově špatný stav pacienta.

Aplikace biolampy Biostimul

Z počátku aplikace Biostimulu prováděna v kontinuálním režimu 2krát denně 10-30 minut při převazech. Dále byly prováděny aplikace na akupunkturní oblasti pro zlepšení stavu cukrovky (9,10,16,7a,7b) a vysokého tlaku (pravé podpaží v úrovni bradavek 10, 16). Po měsíci přechod na pulzní režim, aplikace Biostimulu 2krát denně 20 minut. Občasná hyperbarie a krytí Nugelem.

1. den aplikace

Před začátkem léčby Biostimulem jde o velmi těžký hluboký defekt s nekrózou.

20.den aplikace

Po třech tdnech aplikace Biostimulu se rána zatahuje, vyplňuje se zdravou tkání. Rána je zcela nebolestivá.

60. den aplikace

Po dvou měsících léčby dochází ke zmenšování rány a zároveň k výraznému zlepšení celkového stavu pacienta. Snížení dávek léku na vysoký tlak (posledních 5 let tlak 150/100, nyní 119,79).

115. den aplikace

Čtvrtý měsíc léčby Biostimulem je noha zdravá, rána je uzavřená.

Závěr

Stav před začátkem léčby Biostimulem byl neslučitelný s obnovením funkce postižené nohy. Dosavadní klasická léčba byla dlouhodobě neúspěšná. Pacientovi byla indikována okamžitá amputace nohy. Pacient se rozhodl pro účast ve studii léčebných účinků systému Biostimul využívající metody Fotonyx a podstoupil tuto léčbu.

Průběh a výsledky léčby ilustrují léčebné účinky metody Fotonyx. Nálezy jsou plně v souladu s teoretickými předpoklady o biologickém účinku světla a doposud publikovanými studiemi na toto téma.

Již po třetím týdnu aplikace metody Fotonyx systémem Biostimul je postižená noha plně stabilizována. Aplikace metody Fotonyx velice efektivně podněcuje prograsivní hojení rány a urychluje jeho průběh. Rána se velice rychle začíná vyplňovat zdravou granulózní tkání, okraje rány se viditelně stahují, a to již po několika aplikacích. Díky analgetickému účinku metody Fotonyx zároveň dochází k výraznému potlačení bolesti.

Běžné způsoby léčby často nezabrání rozvoji v oblasti rány. Díky protizánitlivému účinku polarizovaného světla nedochází během léčby Biostimulem v tomto případě k žádným komplikacím v podobě zánětů a otoků, které hojení zpomalují a znesnadňují.